Regulamin sklepu internetowego 4mum.pl (dalej „Sklep”)

§ 1 Kwestie ogólne

1. Właścicielem serwisu Sklepu jest:

P.W. SAWA - Magdalena Jastrzębska
NIP: 9491890403

2. Klientami w rozumieniu wskazanego regulaminu, są wszystkie osoby dokonujące zamówienia w Sklepie za pomocą strony internetowej Sklepu.

3. Zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu można dokonywać zarówno po uprzednim zarejestrowaniu konta jak i bez rejestracji.

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Sklep jest zobowiązany dostarczyć towar pozbawiony wad.

5. Oferta sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

6. Sklep może organizować czasowe promocje lub wyprzedaże. Realizacja zamówień w ramach tych akcji sprzedażowych następuje według kolejności składanych zamówień, do wyczerpania towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

7. Wszystkie ceny wskazywane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.

§ 2 Składanie zamówień za pomocą strony internetowej Sklepu

1. Klient kompletuje zamówienie wybierając z katalogu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka” pod zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” oznacza obowiązek zapłaty za zamawiane towary i koszty przesyłki.
2. Klient może opisać dodatkowo w polu „komentarz” swoje zamówienie. W takim przypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie uwagi zgodnie z intencją Klienta.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy treścią uwag Klienta dotyczącymi zamówionego towaru czy sposobu/terminu jego dostarczenia, jeżeli towar i okoliczności jego dostarczenia będą zgodne ze złożonym zamówieniem i niniejszym Regulaminem.
4. Klient ma prawo w każdym momencie na wgląd i poprawę swoich danych osobowych lub zgłoszenie do obsługi Sklepu żądania o zaprzestanie przetwarzania jego danych.
5. Klient ma prawo anulować zamówienie przed jego realizacją, tj. wysłaniem zamówionego towaru. Po realizacji zamówienia Klient może natomiast skorzystać z prawa zwrotu towaru - odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tylko w przypadku koszulek gładkich, bez nadruku. Koszulki z nadrukiem wykonywane są na indywidualne zamówienie, ich wersja graficzna przedstawiona jest w sklepie jako szablon, jednak fizycznie nie ma ich dostępnych na magazynie i za każdym razem wykonywane są na indywidualne zlecenie Klienta.
6. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem wybranego kosztu dostawy.
7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stanowi ją zamówienie złożone przez Klienta. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. E-mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże Klienta.
8. W przypadku, braku możliwości skompletowania złożonego zamówienia z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Klientem e-mailowo lub telefonicznie w celu zaproponowania innego towaru lub informacją kiedy towar ponownie będzie dostępny.

§ 3 Sposoby płatności i realizacja zamówienia

1. Sklep oferuje płatności za pomocą serwisu dotpay.pl
2. Sklep dostarcza zamówione produkty poprzez wysłanie przesyłki na podany przez Klienta adres. Koszty przesyłki w zależności od wybranego sposobu dostarczenia (DPD lub Poczta Polska) są podawane przy składaniu zamówienia.
3. Klient w przypadku wybrania sposobu płatności z góry przelewem jest zobowiązany do zapłaty za zakupiony towar, w tym koszty dostawy w ciągu 14 dni roboczych od zawarcia umowy.
4. Sklep może anulować zamówienie (rozwiązać umowę), jeżeli płatność z góry przelewem nie zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany na podany przez siebie adres e-mail.
10. W razie niezgodności otrzymanych produktów ze złożonym zamówienie prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym Sklepu.

§ 4 PROCEDURA ZWROTU TOWARU

Wszystkim naszym Klientom przysługuje prawo do zwrotu zakupionego w Sklepie towaru w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie koszulek bez nadruku. Podstawą do uznania zwrotu jest poinformowanie Sklepu o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Odstąpienie od umowy może to być dokonane przez umieszczenie w przesyłce, w której towar jest zwracany oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, według wzoru znajdującego się poniżej. Wzór oświadczenia jest dostępny również drogą e-mailową, prosimy wysłać e-mail w tej sprawie na adres sklep@4mum.pl.

 1. Jeżeli spełnione są w/w warunki zwrotu, należy zapakować bezpiecznie otrzymane produkty. 

2. Przesyłkę należy dostarczyć na adres:

P.W. SAWA - Magdalena Jastrzębska

ul. Pużaka 11/4

42-200 Częstochowa

3.Zwrot zakupionego towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieni od umowy kupna-sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem tego terminu. Koszt wysłania przesyłki ze zwracanym towarem pokrywa osoba zwracająca.

§ 5 Jak sklep dokonuje zwrotu płatności?

1.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
2. Zwrot płatności powinien nastąpić nie później niż 14. dnia od dnia, w którym otrzymamy  oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.  Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta przy płatności za zwracany towar, chyba że uzgodniony zostanie wyraźnie inny sposób zwrotu płatności.      
3.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

§ 6 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.W. SAWA - Magdalena Jastrzbska
ul. Pużaka 11/4
42-200 CzęstochowaJa ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy (prosimy również o podanie numeru zamówienia) ...............................................................................................................................................,

Data zawarcia umowy................................................., data odbioru .........................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

…………………………………………

Podpis

PROCEDURA REKLAMACJI PRODUKTU 

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w drodze e-mailowej na adres: sklep@4mum.pl

 § 7 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
3. Wada produktu będzie usuwana poprzez jego wymianę albo naprawę (usunięcie wady), chyba, że będą zachodzić przewidziane prawem okoliczności skutkujące obniżeniem ceny z powodu wady albo rozwiązaniem umowy w wyniku odstąpienia przez Klienta.
4. Po zgłoszeniu przez Klienta reklamacji, skontaktujemy się i poinformujemy o sposobie jej załatwienia.  
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć (odesłać lub dostarczyć osobiście) wadliwą rzecz na adres:

P.W. SAWA - Magdalena Jastrzębska
ul. Pużaka 11/4
42-200 Częstochowa

 Po doręczeniu wadliwej rzeczy przystępujemy do bezpłatnej naprawy bądź wymiany towaru. Termin realizacji reklamacji to maksymalnie 30 dni roboczych